Rijksoverheid Den Haag aanbesteding
Trends & Ontwikkelingen
1 minuut leestijd

Samenwerking Rijksoverheid en USG Legal ook weer vanaf 1 januari 2023

Vandaag, dinsdag 29 november, heeft USG Legal de Rijksbrede aanbesteding definitief gegund gekregen. Dat betekent dat wij de aankomende vier jaar weer samenwerken met de Rijksoverheid op het gebied van arbeidsjuridische en bedrijfsjuridische diensten. Dit doen wij samen met ICTRecht.

Door de gunning van de Rijksbrede aanbesteding is USG Legal één van de 7 mantelleveranciers van de Rijksoverheid. Deze overeenkomst kent een looptijd van minimaal twee jaar met optie tot verlenging van twee keer één jaar. In deze periode gaan de juridische professionals van USG Legal en ICTRecht weer mooie opdrachten vervullen bij een van de volgende ministeries: Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Autoriteit Persoonsgegevens (AP), Centraal Orgaan Opvang, Asielzoekers (COA), Kansspelautoriteit, Kiesraad, Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Staatsbosbeheer.

ICTRecht
Voor deze gunning zijn wij een exclusieve samenwerking aangegaan met ICTRecht! Op die manier kunnen we de continuïteit voor deze aanbesteding borgen. ICTRecht is al ruim 18 jaar dé specialist op het snijvlak van recht, privacy, technologie en security. Met meer dan 120 specialisten in dienst weten zij op een praktische en innovatieve wijze opdrachtgevers te ondersteunen. Wij werken al 2 jaar intensief samen met ICTRecht. Zo geven ze trainingen bij de USG Legal Academy en zetten wij regelmatig specialisten van ICTRecht in bij onze opdrachtgevers binnen de gebieden privacy, IT, security en LegalTech.

Wij zijn verheugd dat onze juridische professionals ook de komende vier jaar weer mooie opdrachten gaan doen in de publieke sector en dat wij op deze manier blijven samenwerken met de Rijksoverheid samen met ICTRecht.

 

Meer over ICTRecht:  www.ictrecht.nl

Deel dit artikel