USG Legal

Ondersteuning bij de AVG

Wij bieden ondersteuning bij de implementatie van de AVG. Een speciaal opgeleide pool van privacy experts en functionarissen (FG) helpt organisaties bij de interpretatie van de wet en verzorgt (delen van) de uitvoering. Tevens bieden de experts hulp bij het inrichten van toekomstbestendige processen en werkwijzen.

Onze dienstverlening bestaat uit:

  • Interim privacy juristen
  • Jaarlijkse screening van organisaties
  • Functionarissen voor de gegevensverwerking
  • Trainingen

Onze werkwijze

Wij geloven in een praktische aanpak voor de implementatie van de AVG, waarbij een bruikbare toepassing op de werkvloer centraal staat. Wat houdt deze solution precies in?

  • Up-to-date kennis over de nieuwe AVG wetgeving
  • Een totaalpakket waarbij wij een compleet beeld opleveren
  • De risico’s snel en efficiënt in beeld
  • Oplossingen op maat, wij denken mee met de klant
  • Praktische toepassingen voor de toekomst

Trainingen

Kennis en bewustwording zijn essentieel voor een goede AVG implementatie. De privacyregels zijn vaak abstract geformuleerd en complex. Tijdens onze trainingen helpen we uw medewerkers met de vertaalslag die nodig is om de regels in de praktijk optimaal en zo praktisch mogelijk na te leven.

• Awareness privacy training voor al het personeel
• Awareness privacy training specifiek voor HR en recruitment
• Awareness privacy training voor de business

Functionaris voor de gegevensverwerking

Wij zien vaak dat organisaties geen mogelijkheid hebben om een functionaris aan te stellen, op te leiden én up to date te houden. USG Legal biedt op interim basis, op locatie of op afstand vanuit ons kantoor een functionaris die flexibel kan worden ingezet op het moment dat het nodig is. Veel organisaties zijn gebaat bij een functionaris, ook als het geen verplichting is.

• Afhandeling datalekken
• Verzorgen jaarlijkse screening
• Aanspreekpunt voor alle privacy kwesties

Jaarlijkse screening

Om volledig te voldoen aan de vele privacyregels, is een jaarlijkse screening onmisbaar. Het rapport bevat de status van de opvolging van de juridische verplichtingen binnen uw organisatie en voorziet in een eenvoudig stappenplan voor verbetering.

Interim privacy jurist

Een volledige AVG implementatie is een tijdrovende klus die om extra capaciteit vraagt. Als de implementatie eenmaal staat is het onderhoud vaak goed in te regelen in de bestaande organisatie. Tijdens de implementatieperiode, ziekte van de vaste privacy jurist of in piekperiodes kan een gespecialiseerde interim privacy jurist uitkomst bieden en u ontzorgen.

Hulp nodig bij AVG? Neem gerust contact op.