USG Legal juristen zette zich in voor NL Cares
5 minuten leestijd

Maatschappelijke betrokkenheid als rode draad

USG hecht veel waarde aan duurzame werkrelaties en maatschappelijke betrokkenheid. Dat blijkt niet alleen bij het begeleiden van nieuwe medewerkers op de werkvloer, maar ook in hun opleiding en de samenwerkingsprojecten van het bedrijf met partners zoals het UWV en het vrijwilligersplatform NL Cares. ‘Het is fijn voor een bedrijf te werken dat zich actief inzet voor de maatschappij en medewerkers daartoe stimuleert en zelfs tijdens werktijd faciliteert.’

Het is geen gewone werkdag voor de 12 medewerkers van USG Legal die zich melden bij het woon- en zorgcentrum van Amsta Karaad aan de Amsterdamse Overtoom. Ze komen uit het hele land om kluswerkzaamheden uit te voeren voor deze organisatie en haar bewoners. Dit doen ze onder begeleiding van vrijwilligersplatform NL Cares, dat in meerdere Nederlandse steden projecten realiseert en waarmee USG Legal sinds december 2020 samenwerkt.

Na een kort welkomstwoord van Lisa, die USG Legal namens NL Cares bij Amsta begeleidt, en enkele instructies van een medewerker van Amsta gaan de USG professionals aan de slag. Enkele vertrekken van het pand kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. Terwijl sommige bewoners af en toe stilletjes vanaf de bank in de woonkamer toekijken, worden in groepjes muren vetvrij gemaakt en geschilderd in roze en blauwe tinten en deuren geschuurd en gelakt. Er wordt gepoetst, gezaagd en geboord. Iedereen heeft een eigen taak.  

USG Legal Academy

De USG’ers hebben verschillende profielen. De meesten hebben een diploma hbo-Rechten of studeerden Rechten aan de universiteit. Een enkeling volgde de hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD). In hun werk en opleiding worden zij begeleid door een resourcemanager. De 3 resourcemanagers die mee zijn naar Amsta zijn geen jurist. Zo studeerde Valentijn Schnater, die bij USG Legal als contactpersoon fungeert voor NL Cares, Business Administration met HRM als specialisatie.

De 9 USG’ers, die samen met de 3 resourcemanagers bij Amsta de handen uit de mouwen steken, volgen een traineeship aan de USG Legal Academy. Dit 16 weken durende opleidingsprogramma wordt 4 keer per jaar aangeboden. Naast inhoudelijk juridische vakken zoals arbeids-, sociaal verzekerings- en bestuursrecht is het programma ook gericht op diverse skills zoals schrijf- en presentatievaardigheden. Ook is er aandacht voor leiderschap en maken de deelnemers kennis met de wereldwijd gebruikte Lean Six Sigma methodologie voor het voortdurend verbeteren van processen, het zogeheten lean werken. Na afronding kunnen ze het Yellow Belt-certificaat behalen, waarna ze als ze willen verder kunnen voor de Green en Black Belt. Gedoceerd wordt onder meer door advocaten met verschillende expertises, juridisch adviesbureau ICTRecht, dat onder meer deskundig is op het gebied van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en de GO Academy, die de trainees onder meer leren beter te plannen volgens gestructureerde methodes. Daarnaast worden regelmatig ‘tafelsessies’ georganiseerd, zoals de management- en teamontwikkelingssessie Insights Discovery, waarin deelnemers zich verdiepen in hun eigen voorkeuren en die van hun collega’s, en leren hun gedrag beter op elkaar af te stemmen. Ook het vrijwilligerswerk dat in samenwerking met NL Cares wordt gedaan, is een onderdeel van de opleiding.

"Het is fijn voor een bedrijf te werken dat zich actief inzet voor de maatschappij en medewerkers daartoe stimuleert en zelfs tijdens werktijd faciliteert."

Verbondenheid

‘Deelname aan de Academy is niet verplicht, maar wel erg leuk en leerzaam’, zegt Valentijn. ‘Het programma is vooral gericht op jonge medewerkers. Zij worden gedetacheerd bij verschillende opdrachtgevers, zoals de Belastingdienst, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, uitvoeringsinstantie UWV en de Immigratie- en Naturalisatiedienst, en ontmoeten elkaar niet zo vaak. Met de Academy willen we meer verbondenheid creëren. Het is een leuke manier om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen, en met het vrijwilligerswerk leveren ze ook een nuttige bijdrage aan de samenleving.’

De vrijwilligersactiviteiten zijn divers. Zo hielpen verschillende medewerkers bij de Spelen, die begin oktober plaatsvonden in het Olympisch Stadion, bij de begeleiding van honderden kinderen en hielpen USG'ers mee met een barbecue voor ouderen. ‘Erg waardevol,’ blikt Lisa terug met Valentijn, die even pauzeert tijdens het klussen. ‘Onder ouderen maar ook jongeren is veel eenzaamheid en daarom worden activiteiten zoals het sportevent en de bbq, en de inzet van USG daarbij, erg gewaardeerd. We kregen hierop veel positieve reacties.’

Ook de USG-medewerkers zelf zijn enthousiast, merkt Valentijn. ‘Het is fijn voor een bedrijf te werken dat zich actief inzet voor de maatschappij en medewerkers daartoe stimuleert en zelfs tijdens werktijd faciliteert.’ ‘Het is ook even wat anders dan gewoon werk’, zegt een van de klussende juristen.

Sociaal inkopen

Ook andere aan USG Legal gelieerde bedrijven, waaronder USG MarCom, gaan een samenwerking aan met NL Cares. Naast de samenwerking met NL Cares heeft USG Legal ook contact met Werkgeverservicepunten van het UWV, om in contact te komen met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. ‘Ook daaruit blijkt onze maatschappelijke betrokkenheid’, zegt Valentijn. ‘Verder proberen we voor kantoorevents zoveel mogelijk sociaal in te kopen. Ons kerstpakket hebben we vorig jaar door gedetineerden laten maken. Tijdens de Nacht van de Vluchteling in juni in Utrecht liepen verschillende medewerkers mee en dat willen we ook komend jaar weer doen.’ Ook Anna Catharina Ashouwer, directeur van USG Legal, benadrukt regelmatig hoe belangrijk het is dat medewerkers mensen helpen die minder goed meekomen in de maatschappij, zegt hij. ‘In coronatijd werkte ze zelf voor de Voedselbank.’

Iets terugdoen

Ook Nargis Mokamel vindt het belangrijk voor een organisatie te werken waar maatschappelijke betrokkenheid een rode draad is. Nargis is in september gestart aan de USG Legal Academy. Zij studeerde in 2020 af aan de Tilburg University en ging daarna als subsidiejurist aan de slag bij een organisatie in Eindhoven. Sinds december 2021 werkt ze voor USG Legal als juridisch adviseur privacy, eerst bij de gemeente Den Haag en sinds juli bij RGF Staffing in Almere, waarvan USG Legal deel uitmaakt. Door een privacytraining kon ze tot haar spijt niet meehelpen bij Amsta Karaad, maar bij een volgende vrijwilligersactiviteit sluit zij zich graag aan. ‘Mijn ouders zijn 28 jaar geleden uit Afghanistan gevlucht en hebben altijd benadrukt dat het belangrijk is iets terug te doen voor Nederland, waar ze de kans hebben gekregen een veilig nieuw leven op te bouwen. Als klein kind zette ik me al graag in voor anderen.’

Klaargestoomd

Nargis, die in Tilburg de master Law & Technology volgde, heeft een bijzondere interesse in privacy en wil zich ook in haar werk graag bezighouden met dit onderwerp. ‘Ik wil me ervoor inzetten dat het recht op privacy, een grondrecht, gewaarborgd wordt en dat mensen zich meer bewust zijn van de risico’s van het gebruik en de opslag van data en de rechten en plichten die ze daarbij hebben.’ 

Als juridisch adviseur privacy is ze onder andere betrokken bij het opstellen van verwerkersovereenkomsten, een verwerkingsregister, data protection impact assessments (DPIA), privacy-en cookieverklaringen en nog andere privacygerelateerde documentatie en overeenkomsten. Ze adviseert haar opdrachtgever over onder meer het beperken van risico’s en het voorkomen van mogelijke problemen. ‘Welke acties zijn vereist als er overgegaan wordt op nieuwe software? Daarbij is het belangrijk te weten waar de persoonsgegevens opgeslagen worden en of ze goed beveiligd worden. Waar moet je rekening houden bij het opstellen van verwerkersovereenkomsten? Bewustzijn creëren op de werkvloer: wat zijn persoonsgegevens en wanneer is er sprake van het verwerken daarvan? Wat te doen als er sprake is van een datalek? Hoe zorg je na een werkdag voor een clean desk? Met dat soort kwesties houd ik me bezig en daarover rapporteer ik aan het Riskmanagement, Legal & Compliance team.’ Ook individuele medewerkers kunnen met privacyvragen bij haar terecht.

Recent rondde Nargis de opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming af. ‘Daarin heb ik veel geleerd en werd ik goed klaargestoomd voor de praktijk.’ Ook het programma van de USG Legal Academy, waarin onder meer aandacht is voor ICT-recht en privacy, vindt ze leerzaam. ‘Ik vind het ook leuk om meer te leren over andere rechtsgebieden, zoals het sociaal zekerheidsrecht. En ik vind het inspirerend om te horen waar collega’s zich mee bezighouden!’ 

Voorbeeldorganisatie

‘USG denkt voortdurend met me mee en faciliteert concreet bij het realiseren van mogelijkheden. Dat er veel waarde wordt gehecht aan een duurzame werkrelatie vind ik erg prettig. Het is echt een voorbeeldorganisatie waar je je dromen en doelen kunt najagen. Ik ben er trots op dat ik er deel van uitmaak.’ 

 

USG Legal jursiten en team aan het werk voor NL Cares
Deel dit artikel