OpdrachtgeversInterim juristenReferentie Veiligheidsregio Utrecht

Veiligheidsregio Utrecht over USG Legal

Jasper Nagtegaal, adviseur juridische zaken bij de Veiligheidsregio Utrecht, aan het woord over interim juristen van USG Legal. "De twee interim juristen van USG Legal die de opdracht hebben uitgevoerd, waren ervaren krachten en kenmerkten zich door een hoge mate van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Ze waren niet alleen bereid om het professioneel gangbare resultaat op te leveren, maar toonden daarnaast dat extra beetje creativiteit en anticipatie waar je als opdrachtgever blij van wordt."

"De Veiligheidsregio Utrecht heeft in 2011 een aantal offertes voor een onderzoeksopdracht opgevraagd. Het betrof een onderzoek naar informatievoorziening en privacy binnen het domein van de nog jonge organisatie van de veiligheidsregio (bestaat sinds 2010). Een collega bij Juridische Zaken had goede signalen ontvangen over USG Legal en vandaar dat USG Legal ook werd gevraagd om een offerte uit te brengen.

De specifieke onderzoeksvraag in de offerte betrof de algemene en situatieve uitwisseling van (privacygevoelige) gegevens tussen de interne onderdelen van de veiligheidsregio alsmede de uitwisseling van dergelijke gegevens tussen de veiligheidsregio en haar netwerkpartners. Te denken valt aan personeelsgegevens en informatiebeveiliging in het kader van bedrijfsvoering, gegevens binnen het domein van de meldkamer (brandweer, politie, ambulance) en het gebruik van omgevingsinformatie en geodata voor de voorbereiding op hulpverleningstaken. Maar ook het delen van relevante gegevens tussen hulpdiensten tijdens een ramp of crises.

USG Legal heeft specifiek onderzocht welke informatie gedeeld moet worden door de veiligheidsregio, welke informatie gedeeld mag worden en welke informatie niet gedeeld mag worden. Uiteraard genuanceerd door op onderdelen eventuele voorwaarden en/of beoordelingsruimte te benoemen.

De opdracht is uitgevoerd door twee interim-juristen van USG Legal. Deze twee juristen waren ervaren krachten en kenmerkten zich door een hoge mate van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Ze waren niet alleen bereid om het professioneel gangbare resultaat op te leveren, maar toonden daarnaast dat extra beetje creativiteit en anticipatie waar je als opdrachtgever blij van wordt. Daarbij waren ze ook voldoende flexibel. Zoals gezegd is de Veiligheidsregio Utrecht een jonge organisatie. Een gevolg daarvan is dat veel bedrijfsprocessen nog onvoldoende helder waren. Daardoor bleek het niet altijd eenvoudig om benodigde informatie boven water te krijgen. Beide juristen gingen daar goed mee om.

USG Legal heeft de juiste juristen op deze opdracht gezet. De persoonlijkheid van deze mensen paste goed bij de sfeer in de organisatie, niet onbelangrijk voor een goede samenwerking met de interne begeleiders bij de opdrachtgever. Procedureel verliep alles soepel. Afspraken konden snel worden ingepland en ook de accountmanager was op een actieve en ondersteunende wijze aanwezig.  

Op zich kunnen diverse opdrachtnemers inhoudelijk voldoen aan de vraag van een opdrachtgever. Een goede opdrachtnemer onderscheidt zich echter door het vermogen om de juiste snaar te raken en die extra dimensie toe te voegen die nodig is. Bijvoorbeeld de benodigde flexibiliteit, betrokkenheid en creativiteit. Het bovenstaande beschouwd heeft USG Legal bij onze opdracht dat vermogen getoond en daarmee onderscheidt zij zich van andere detacheerders."

Deel op:
Print of mail deze pagina:

Onze accountmanagers

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of direct een afspraak maken? Neem contact op met één van onze accountmanagers:

LinkedIn mr. Carlijn Koeslag
sr. accountmanager zakelijke markt
06-53 51 70 85 of carlijn.koeslag@usglegal.nl

LinkedIn mr. Stephanie Slooff
sr. accountmanager publieke sector
06-12 99 74 10 of stephanie.slooff@usglegal.nl

Contact met USG Legal


Grotere kaart weergeven

Euclideslaan 251
Postbus 602
3500 AP Utrecht

Tel (030) 230 59 59
info@usglegal.nl  

Liever teruggebeld worden? Vul het contactformulier in.