nieuwsVerslag Export Control bijeenkomst

Verslag Export Control bijeenkomst

Dinsdag 7 oktober 2014 vond de vierde ronde tafel bijeenkomst compliance plaats. Na de succesvolle sessies over corporate compliance, omkoping, fraude en mededinging stond nu het thema export controle en sanctiewetgeving op de agenda.

De setting 
Zoals gebruikelijk werd de discussie geleid door Roland Notermans, ervaren trainer en inspirator. Hij inventariseerde bij de aanwezige bedrijfsjuristen en compliance managers in hoeverre hun ondernemingen actief beleid hebben op dit terrein en hoe ze dat hebben vorm gegeven. Al gauw bleek dat het onderwerp als buitengewoon complex, weinig frequent maar wel zeer risicovol werd ervaren.

De basisvragen
Allereerst werden de vier basisvragen doorlopen: wat "exporteer" je; naar welk land; naar welke persoon of organisatie; en tenslotte: voor welk doel gaat het worden gebruikt. Tevens kwamen concepten als duaal gebruik, veronderstelde (deemed) export en re-export, percentages Amerikaanse content, Nederlandse vergunningen en rode vlaggen trainingen aan bod. Gelukkig was een van de deelnemers bereid om vervolgens heel gedetailleerd uit te leggen hoe binnen zijn bedrijf al deze onderwerpen zijn opgepakt en geïmplementeerd. Dat leidde tot tal van nadere vragen en discussies, zoals de noodzaak om met hard controls en automatiseringsslagen veel productclassificaties te laten controleren. En soft controls, gedrag en common sense blijven noodzakelijk om vreemde en/of afwijkende details te blijven herkennen en bespreekbaar te maken.

Andere ervaringen die werden gedeeld lagen op het gebied van de juridische mogelijkheid maar feitelijke onmogelijkheid om in bepaalde landen zaken te doen vanwege het ontbreken van betalingsmogelijkheden; het verantwoordelijk blijven voor allerlei derden die worden ingeschakeld en de verplichting om de eindgebruiker goed te kennen.

Conclusie
Dit kijkje in de keuken van een echt export control compliance programma leidde veel aanwezigen tot de conclusie dat zij waarschijnlijk dit onderwerp intern toch diepgravender aan de orde gaan stellen. Dat was een positieve opmaat naar een geanimeerde discussie tijdens de aangeklede borrel.

De volgende rondetafel sessie over compliance staat gepland op donderdag 13 november om 16.30. Alsdan zal het onderwerp Privacy worden besproken. Mocht u interesse hebben om deze bijeenkomst bij te wonen dan kunt u een mail sturen naar: regien.haarbosch@usglegal.nl

 

Deel op:
Print of mail deze pagina: