nieuwsVerslag ronde tafelgesprek compliance en omkoping

Verslag ronde tafelgesprek compliance en omkoping

18 maart 2014
Tijdens de bijeenkomst corporate compliance eind 2013 , georganiseerd door USG Legal en USG Finance, constateerden wij niet alleen dat 'compliance leeft' maar dat er ook blijvende behoefte is aan het uitwisselen van kennis.  Uit een evaluatie die wij na afloop hielden, bleek dat de deelnemers graag verder wilden inzoomen op specifieke compliance onderwerpen zoals omkoping, fraude en mededinging.   USG Legal en USG Finance hebben de verzoeken ingewilligd en inmiddels heeft de eerste vervolgbijeenkomst over 'omkoping' plaats gevonden. 

Diverse samenstelling
Het  deelnemersveld bestond uit compliance officers en general counsel van corporates.  Sommigen zijn door schade en schande wijs geworden en hanteren uitgebreide beleidsregels over omkoping, anderen hebben slechts beperkte expertise en meer vragen dan antwoorden. Het was daarom een uitdaging om de bijeenkomst voor iedereen interessant te maken. Roland Notermans, gespreksleider en ervaren trainer over dit onderwerp leidde een ruim twee uur durende, zeer levendige discussie waarin hij de deelnemers prikkelde om ervaringen,  valkuilen en good practices uit te wisselen.

Interessante discussie
Onder Rolands leiding werd het geweten in de zakelijke sector onderzocht en ontstond er een interessante discussie waarin dieper werd ingegaan op het onderwerp omkoping. Ondernemingen zijn niet altijd in staat de grens te trekken tussen wat wel en niet geoorloofd of verstandig is:  'it might be legal but it might not be legitimate in the eyes of the consumer', aldus Notermans, waarmee hij aan wil geven dat soms de schijn van corruptie ook reputatieschade kan opleveren. Ondernemingen die uitsluitend op de Nederlandse markt actief zijn hebben regelgeving over dit onderwerp verankerd in hun integriteitsprogramma's en giftenregelingen. Internationaal opererende bedrijven zijn vooral gefocust hoe om te gaan met agenten en andere zakenpartners in (soms corrupte) landen. Een compliance officer van een corporate in elektrotechniek wees de aanwezigen op een door hen ontwikkelde 'gifts & hospitality'  app die als leidraad gebruikt kan worden bij het maken van keuzes. Ook werd stil gestaan bij de vraag in hoeverre bedrijven naleving van het beleid controleren en/of bestraffen. En wie is de aangewezen persoon of afdeling om hierop toe te zien? Hoeveel communiceer je over opgelegde sancties? De deelnemers namen bijzonder actief deel aan de discussie waardoor het voor eenieder een waardevolle bijeenkomst werd. Zonder uitzondering was men het er over eens dat duidelijk beleid over het onderwerp 'omkoping'  wenselijk is en ook voor Nederlandse bedrijven  noodzakelijk. Een vertegenwoordiger van een multinational in elektronica  verwoordde het aldus: ignorance is no defence.

Na het officiële gedeelte, bleven de deelnemers nog  met elkaar napraten, onder het genot van een hapje en een drankje. De volgende bijeenkomsten met als onderwerpen 'Fraude'  en 'Mededinging' zullen plaatsvinden op 17 april respectievelijk 15 mei.

Deel op:
Print of mail deze pagina: