nieuwsRonde tafel bijeenkomst compliance: ‘Mededinging en integriteit’

Ronde tafel bijeenkomst compliance: ‘Mededinging en integriteit’

Op donderdag 15 mei jl. vond de derde ronde tafel bijeenkomst compliance plaats. Na de succesvolle sessies over omkoping en fraude stond nu het thema mededinging en integriteit  op de rol. 

Setting
Zoals gebruikelijk werd de discussie geleid door  Roland Notermans, ervaren trainer en inspirator. Hij onderzocht in hoeverre ondernemingen beleid hebben op dit terrein en hoe ze dat hebben vorm gegeven. Roland testte de moraliteit van de 15 deelnemers door hen te bevragen over recente debacles die zich in de zakelijke sector hebben voorgedaan. De aanwezigen waren het er over eens dat -anders dan bij een onderwerp als fraude- mededinging ongrijpbaarder is. Samenwerken kan goed en nuttig zijn maar wanneer ga je te ver en betreden we de fase van kartelvorming? En zodra je intern overeenstemming hebt over de grens van het toelaatbare, hoe zorg je er dan voor dat alle medewerkers in de organisatie die controversiële situaties kunnen herkennen en vervolgens weten hoe te handelen? 

Trainingen
Voor ondernemingen is het de kunst om medewerkers rode vlaggen bij te brengen en hen te trainen over de dilemma's die zich voordoen op mededingingsrechtelijk gebied. Er zijn heel veel soorten grijs die je niet alleen moet herkennen maar ook moet durven te adresseren. Over de wijze waarop trainingen het meest effect sorteren verschilden de deelnemers enigszins van mening. Is het voldoende om medewerkers via e-learning te trainen of zijn discussies, rollenspelen of films (humor kan helpen!) effectiever om de grensgebieden in kaart te brengen? Hoe ver ga je met de boodschap die je wil overbrengen? Een van de deelnemers waarschuwde het niet te complex te maken om te voorkomen dat 'we get confused on a higher level'. 

Willen organisaties een effectief beleid voeren dan stopt het niet bij het geven van trainingen maar dient men continu te monitoren of men zich houdt aan de regels. Managers kunnen beloond worden als zij zich actief inzetten om het beleid uit te dragen en bij overtreding volgt er repressie. 'You need both the carrot and the stick'.

Verdere verdieping
Ondernemingen die zaken doen in Noordwest Europa worstelen met dilemma's op het gebied van mededinging. Het begint al met het claimen van marktleiderschap. Uit het oogpunt van mededinging is dat niet altijd handig. Maar voor ondernemingen die mondiaal opereren is het nog vele malen lastiger om de juiste afwegingen te maken. Landen als Rusland en Saudi-Arabie verklaren zich regelmatig bevoegd om over handelsgeschillen te oordelen waardoor bedrijven soms genoodzaakt zijn mee te werken aan 'handjeklap'. Niet alle ondernemingen zijn solvabel genoeg om deze landen te vermijden, de omzet kan een aanzienlijk deel van het bedrijfsresultaat uitmaken. 

Aftermath
Na afloop van de levendige sessie en toch vaak intense discussies verplaatste het gezelschap zich naar de bar waar men elkaar onder het genot van een hapje en een drankje opzocht om verder te praten. In het najaar zullen er vervolgsessies met andere thema's worden georganiseerd.

Deel op:
Print of mail deze pagina: