nieuwsTerugblikken op de ronde tafelbijeenkomst 'fraude en compliance'

Terugblikken op de ronde tafelbijeenkomst 'fraude en compliance'

Donderdag 17 april 2014 vond de tweede ronde tafel bijeenkomst compliance plaats. Na de succesvolle sessie over ‘omkoping’ stond nu het thema ‘fraude’  op de rol. Ook deze bijeenkomst was  een coöperatie  tussen USG Legal en USG Finance.

De setting
Roland Notermans, gespreksleider en ervaren trainer nam de groep van ongeveer 15 mensen mee in de thematiek rondom fraude, actualiteiten op dit gebied en toepassing hiervan in de praktijk. Er werd aangevlogen vanuit verschillende invalshoeken maar toch met name ook vanuit een splitsing tussen registreren/observatie en daadwerkelijk zelf actief in onderzoeken zijn.

Prikkelende stellingen
- "Uit onderzoek in de USA blijkt dat 5% van de omzet verdwijnt als gevolg van fraude."
- "Uit onderzoek blijkt dat tussen 0,8% (Europa) en 1,5% (USA) van de medewerkers misstanden zou moeten melden als gevolg van de klokkenluidersregeling."

Verdere verdieping
Het begint al met de definitie van fraude. Wat is fraude eigenlijk en waar kun je dat terug vinden? Het wetboek is er in ieder geval niet duidelijk over. Pas in de regelgeving voor accountants is een behoorlijke definitie terug te vinden. Hierdoor is het ook lastig om medewerkers te vragen om fraude altijd te melden. Zolang ze niet weten wat het is, zullen ze het ook zeker niet gaan doen. Veel bedrijven ondervangen dit door een ‘incidentenregeling’ in het leven te roepen die veel breder gedefinieerd is. En als er dan uiteindelijk toch een onderzoek gaat plaatsvinden, moet je dit dan wel of niet melden aan het ‘lijdend voorwerp’. Hier bleken ook meerdere antwoorden mogelijk. Het had er met name mee te maken vanuit welke setting het onderzoek plaatsvindt en in hoeverre er nog verhaalsmogelijkheden bestaan.

Er ontstond een discussie of fraude nu pro-actief of reactief onderzocht moest worden. Reactief is vaak wel de common practice maar in een behoorlijk aantal gevallen blijkt toch ook al veel pro-actief te worden onderzocht. Dit gaat van onkostendeclaraties, creditnota’s tot aan betalingen op dezelfde rekeningen. Ook hierbij wordt het thema ‘Big Data’ steeds belangrijker.

De grote rode draad in het aanvliegen, detecteren en afhandelen van (vermeende) fraude is wel de driehoek tussen Internal audit, Compliance en Security. Deze drie partijen zijn eigenlijk altijd welbetrokken waarbij de volgtijdigheid wisselend kan zijn.

Daarnaast werd nog een levendige discussie gevoerd over het toepassen van hard en soft controls waarbij het niet-afrekenen van de belegde broodjes bij de zelfbedieningskassa in het bedrijfsrestaurant telkens als voorbeeld diende.

Aftermath
Na afloop van de levendige sessie en toch vaak intensieve discussies verplaatste het gezelschap zich naar de bar waar onder het genot van een hapje en een drankje nog verder werd gediscussieerd. Op 15 mei staat de volgende en (voorlopig) laatste sessie op het programma. Het thema is dan ‘Mededinging en Integriteit’.

Deel op:
Print of mail deze pagina: