disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen.

USG Legal Professionals B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internet-site. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door USG Legal Professionals B.V. Voor deze informatie is USG Legal Professionals B.V. niet aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van USG Legal Professionals B.V.

Op al onze aanbiedingen tot het verlenen van diensten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30134264. Een exemplaar wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Het Nederlandse recht is van toepassing en de rechtbank in Utrecht is bevoegd.

© 2013 USG Legal Professionals B.V., alle rechten voorbehouden.

Mocht u vragen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van USG Legal Professionals via marketing@usglegal.nl o.v.v. 'disclaimer'.

Deel op:
Print of mail deze pagina: